หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

โครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5
นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5นายเสฏฐวุฒิ อุ่นใจ นางสาวศิริพร ...
2018-09-05 10:14:46
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (แขนงว ...
2018-03-27 11:42:18
ผศ.อธิสมัย โสพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม เรื่อง ประสิทธิภาพพลังงานในระบบแสงสว่าง
ผศ.อธิสมัย โสพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม เรื่อง ประสิทธิภาพพล ...
2018-03-27 11:37:24
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า(บ้านโพธิ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า(บ้านโพธิ์) จังหวัด ...
2018-03-27 11:34:35
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าฯ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมการสร้างปั๊มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชน และบุคคลที่สนใจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมการสร้างปั๊มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงพลั ...
2018-03-27 11:32:35
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนโด ...
2018-03-27 11:30:56
ข่าวย้อนหลัง