หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > น.ศ. เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ ศึกษาการจัดการระบบ Automation: Temp. Control Using PLC ของเครื่องอบ Sterilize ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร (บ้านเห็ด) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
น.ศ. เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ ศึกษาการจัดการระบบ Automation: Temp. Control Using PLC ของเครื่องอบ Sterilize ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร (บ้านเห็ด) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

admin iet
2019-10-01 14:06:22

น.ศ. เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ ศึกษาการจัดการระบบ Automation: Temp. Control Using PLC ของเครื่องอบ Sterilize ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร (บ้านเห็ด) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อีกครั้ง ศึกษาการจัดการระบบ Automation: Temp. Control Using PLC ของเครื่องอบ Sterilize ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร (บ้านเห็ด) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ของคุณบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์ ภายใต้โครงการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อำนวยการโดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิสมัย โสพันธ์ หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Download