หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อีกครั้ง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร (บ้านเห็ด) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อีกครั้ง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร (บ้านเห็ด) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

admin iet
2019-10-01 14:00:44

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อีกครั้ง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร (บ้านเห็ด) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม


เมื่อวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อีกครั้ง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร (บ้านเห็ด) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ของคุณบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์ ภายใต้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นหัวหน้าทีม พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิสมัย 
โสพันธ์ หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ร่างแบบ เขียนแบบ ติดตั้งจนเสร็จภารกิจตามแผน

Download