หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จัดอบรม “การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบแผงโซล่าเซลล์”
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จัดอบรม “การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบแผงโซล่าเซลล์”

admin iet
2019-10-01 13:43:36

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จัดอบรม “การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบแผงโซล่าเซลล์”


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้จัดโครงการอบรม “การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบแผงโซล่าเซลล์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบแผงโซล่าเซลล์ (Photovoltaic Panel Analysis) รวมถึงการวิเคราะห์ระบบพลังงานและเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน ให้สามารถใช้เครื่องมือและทดสอบในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและรับฟังประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก
คุณกรภัทร์ ตาลประสาท ตำแหน่งวิศวกร บริษัท เอฟเวอร์เทค จำกัด เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วรฤทัย  หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
Download