หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) "FIT SSRU Open House 2018"
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) "FIT SSRU Open House 2018"

admin iet
2019-10-01 13:39:35

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) "FIT SSRU Open House 2018"


สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับน้องๆ นักเรียนและผู้สนใจ "FIT SSRU Open House 2018" ภายใต้งาน ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download