หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > “เยาวชนไทย ร่วมใจอาสา พัฒนาชาติ” รุ่นที่ 2 25-26 ตุลาคม 2561
“เยาวชนไทย ร่วมใจอาสา พัฒนาชาติ” รุ่นที่ 2 25-26 ตุลาคม 2561

admin iet
2019-10-01 13:24:59

“เยาวชนไทย ร่วมใจอาสา พัฒนาชาติ” รุ่นที่ 2 25-26 ตุลาคม 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการชวนกันทำดีด้วยหัวใจ “เยาวชนไทย ร่วมใจอาสา พัฒนาชาติ” หวังให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำความดี สร้างความสามัคคี โดยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ The Best Cliff Resort & Camp จ.นครราชสีมา 

ในรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยสาขาวิชา 

- การจัดการอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีไฟฟ้า
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- อุตสาหกรรมการพิมพ์


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ <<

Download