หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > โครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5
โครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5

admin iet
2018-09-05 10:14:46

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5


นายเสฏฐวุฒิ อุ่นใจ นางสาวศิริพร พรมหนองโดด นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และนายวิทวัส รังสี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5 ซึ่งจัดโดย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท
เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ภาพข่าว