หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

admin iet
2018-03-27 11:42:18

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีพลังงาน) จัดกิจกรรมบายศรี ณ ห้องประชุม 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ชนมภัทร โตระสะ : ภาพข่าว

Download