หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าฯ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมการสร้างปั๊มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชน และบุคคลที่สนใจ
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าฯ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมการสร้างปั๊มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชน และบุคคลที่สนใจ

admin iet
2018-03-27 11:32:35

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมการสร้างปั๊มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชน และบุคคลที่สนใจ


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าเข้าร่วม จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้วิจัยบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่ออบรมการสร้างปั๊มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบสร้างเครื่องสูบน้ำแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ให้กับชุมชน และบุคคลที่สนใจ


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงานDownload