หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงาน ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)วันที่ 27 ส ...
2019-10-01 14:26:17
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียน
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrol ...
2019-10-01 14:19:27
น.ศ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านปิโตรเลียม กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านปิโตรเลียม กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านห ...
2019-10-01 14:12:44
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อีกครั้ง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัยเห็ดครบวงจร (บ้านเห็ด) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ลงพื้นที่อีกครั้ง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ศูนย์เรียนรู้และวิจัย ...
2019-10-01 14:00:44
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จัดอบรม “การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบแผงโซล่าเซลล์”
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จัดอบรม “การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบแผงโซล่าเซ ...
2019-10-01 13:43:36
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) "FIT SSRU Open House 2018"
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) "FIT SSRU Open House 2018"สาขาวิชาเทคโนโลยี ...
2019-10-01 13:39:35
FIT SSRU Open House 2018
FIT SSRU Open House 2018เปิดบ้าน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับน้องๆ "FIT SSRU Open House 2018& ...
2019-10-01 13:35:38
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะเทค ...
2019-10-01 13:30:24
ข่าวย้อนหลัง