คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วิธีรับตรง (รอบ3)

◊  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วิธีรับตรง (รอบ3)

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

           เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 วิธีรับตรง (รอบ3) 

           ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2559

            สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2160 1438

   
           >> คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม <<
01. 2018